Zapojení


Akumulační nádrž je možné osadit dalším výměníkem pro solární kolektory. Dále je možné k akumulační nádrži připojit další bivaletní zdroj (plynový kotel, kotel na tuhá paliva).