AKU KOMBI 400 P

NEREZOVÁ AKUMULAČNÍ NÁDRŽ - KOMBI (modelová řada "5-2012")

(Zásobník topné i teplé vody v jednom)

Technická specifikace AKU KOMBI 400 P

                            
objem akumulace topení 200 l
objem bojleru TV 200 l
Hmotnost prázdné nádrže 91 kg
Max. provozní teplota zásobníku 95°C
Max. provozní tlak zásobníku 6 bar
Plocha výměníku 2m2
Max. provozní teplota výměníku 110°C
Max. provozní tlak výměníku  10 bar
Tepelná ztráta za 24h 3,51kWh
Materiál AKU a výměníků: Nerez SS 304
Izolace: 50mm PUR
Vnější obal: pozinkovaný lakovaný plech.

Cena AKU KOMBI 400 P: 36 300 Kč (bez DPH)

 
 
 

Popis jednotlivých návarků

1 1" Vstup topné vody z TC do AKU
2 1" Zpátečka topné vody z AKU do TC (na T-kus osadit jímku pro čidlo)
3/5 1" Vstup topné vody z AKU do topného systému. 
Případně vstup topné vody z alternativního zdroje do AKU (nebo osadit bezpečnostní termostat pro elektrické topnice)
4 1" Zpátečka topné vody z topného systému do AKU
6 1" Zpátečka topné vody z AKU do alternativního zdroje
9 3/4" Vstup studené vody do výměníku pro předehřev TV
10 3/4" Výstup předehřáté vody z výměníku (propojit s návarkem 13)
ELEKTRICKÁ TOPNICE - 6kW. Standardně jsou osazeny dvě topnice 
(Na přání lze nahradit el. topnicemi o výkonu 3kW nebo 9kW)    
V případě využití 400V těchto topnic, jako bivalentního zdroje, musí být osazen na vstup č.3 bezpečnostní termostat!!
13 3/4" Vstup předehřáté TV do bojleru (propojit s návarkem 10)
14 3/4" Výstup TV z bojleru
15 1/2" Návarek pro osazení jímky bezpečnostního termostatu
16 1/2" Návarek pro osazení jímky teplotního čidla (bojler)
17 1" Výstup TV z bojleru (alternativa za výstup 14)
18 3/4" Výstup pro cirkulaci. V případe nevyužití zaslepit!!
19 3/4" POZOR!! Zde osadit přiložení pojistný ventil (6bar - 90°C) 
Nut no napojit na odpad!! (v aku ohnout naváděcí plech)    
ELEKTRICKÁ TOPNICE pro dohřev TUV - 3kW (400V)