NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM

Výzva Nová zelená úsporám.
Po delší odmlce je opět možné od 1. dubna 2014 zažádat o dotace programu Nová zelená úsporám. Příjem dotací by měl probíhat do 31. října 2014, případně do vyčerpání finančních prostředků vymezených pro dané období - 1, 9 mld Kč. Žádosti je možné, podávat na adrese https://www.novazelenausporam.cz/ .

Podporu je možné využít na:
1) Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů (zateplení, výměna oken)

2) Výstavbu rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností (400 nebo 550 tis. Kč)

3) Efektivní využití zdroju energie (podpora ekologických zdrojů tepla