Program Nová zelená úsporám

O programu Nová zelená úsporám
V roce 2013 se spustila další řada dotací programu Zelená úsporám. Původní program byl sponzorován Evropskou unií. Program Nová zelená úsporám je již zastřešován státem. Pro rok 2013 byla vyčleněna dotace ve výši 1 mld. Kč, přičemž příjem žádostí probíhal od 12. srpna 2013 do 29. listopadu 2013. Program by měl nadále pokračovat do roku 2020 s celkovým odhadem dotací ve výši 28,5 mld. Kč. 
 
Další kolo žádostí o dotace aktuálně probíhá. Žádat můžete od 1. dubna 2014 do 31. října 2014 (případně do vyčerpání finančních prostředků) 
 
Program má základních 5 oblastí podpory
1) Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů
- dotace 30%-55%
2) Výstavba nových rodinných domů s nízkou energetickou náročností
- dotace až 550 000 Kč
3) Efektivní využití zdrojů energie
- dotace až 100 000 Kč
4) Podpora na přípravu a zajištění realizace opatření
- dotace až 35 000 Kč
5) Bonusy za kombinaci vybraných opatření
- dotace až 10 000 Kč

 

Zajímá Vás více informací o tomto programu?

Prostudujte si přiložené materiály. Jsou zde podrobnější informace k programu Nová zelená úsporám, orientační výpočet dotace, či vývoj počtu tepelných čerpadle v jednotlivých letech.

1 výzva NZU.pdf (112238)
Bilance solárních termických systemů v1-1.xlsx (80819)
ČR - Vývoj tepelných čerpadel.xlsx (43731)
Krycí list C.pdf (226826)
Metodický pokyn EP - oblast podpory A-C2 v1-1.pdf (213905)
Orientační výpočet - další info NZU_0710.xlsm (233984)
směrnice1-2014.pdf (223538)
směrnice1-2014-PrilohyI.pdf (294437)
směrnice1-2014-PrilohyII.pdf (1278961)
směrnice1-2014-PrilohyIII.pdf (313430)
směrnice1-2014-PrilohyIV.pdf (188243)